მეხსიერების ბარათები

19 λ
49 λ
25 λ
39 λ
25 λ
39 λ
159 λ
78 λ
21 λ
23 λ
52 λ
22 λ
18 λ
27 λ
50 λ
52 λ