მიუხედავად იმისა, რომ Lenovo ახლა ფლობს Motorola-ს და მას აფინანსებს სმარტფონების წარმოებაში, კომპანა მაინც უშვებს თავის სმარტფონებს, რომლებიც ძირითად შემთხვევაში დაბალ-ბიუჯეტურ სეგმენტშია და საშუალო კლასს ძალიან დიდი სიძნელით აღწევს.

Apple

international warranty and more...