Категории
сравнить
Добавить продукт
Начать сравнение
Очистить

 

თიბისი ბანკისა და ზუმერის ერთობლივი აქცია!

განავადე ნებისმიერი ნივთი ნაღდი ანგარიშსწორების ფასად!

0% - განვადების საკომისიო

0% - განვადების დამტკიცების საკომისიო

0% - განვადების წინასწარ დაფარვის საკომისიო

განვადების მაქსიმალური ვადა: 48 თვე

 

მაგალითისთვის, თუ სმარტფონის ფასი შეადგენს 799 ლარს, განვადების ფასი იქნება კვლავ 799 ლარი.

განვადების დამტკიცების შემთხვევაში, არ მოგიწევთ საკომისიოს გადახდა

განვადების წინსწრებით დაფარვის შემთხვევაში, არ იხდით ზეტმედ %-ს;

 

თუ მსესხებელს არ აქვს ოფიციალურად დადასტურებული შემოსავალი, დამატებითი თანხის გადახდის შემთხვევაში (20 ლარი) ბანკის წარმომადგენელი მიაკითხავს სამუშაო ადგილას და პროცედურულ შესაბამისობაში მოიყვანს მსესხებელის განაცხადს.

ტექნიკის შესარჩევად, დააჭირეთ აქ: