შედარება
პროდუქტის დამატება
შედარების დაწყება
გასუფთავება

7 დღიანი შეცვლა

შეცვლის პირობები

 

თუ პროდუქტს შეძენიდან 7 (შვიდი) დღის ვადაში აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი (არ იგულისხმება ვიზუალური დაზიანება და პროგრამული ხარვეზი), მომხმარებელი მიმართავს სერვისცენტრს.

მოწყობილობის დათვალიერება/შემოწმების შემდეგ, სერვისცენტრი გასცემს წუნდებული მოწყობილობის შეცვლის აქტს (იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტის პირვანდელი სახე დაზიანებების გარეშეა შენარჩუნებული და აღნიშნულ ვადაში სმარტფონი წარმოდგენილია სრული კომპლექტაციითა და დაუზიანებელი ყუთით).

აღნიშნული აქტის საფუძველზე, მომხმარებელი სანაცვლოდ იღებს სრულიად ახალ მოწყობილობას.